naročanje na tel.:
0590 636 00, 051 636 000ali

O primarij Dariji Strah

Strokovna pot

Primarij DARIJA MATEJA STRAH, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva je s študijem na Medicinski fakulteti je pričela leta 1987, diplomirala je januarja leta 1994 ter v naslednjih dveh letih opravila 12 mesečni staž ter sekundariat kot obvezno napredovanje.

Leta 1994 je za študentsko raziskovalno delo s področja psihiatrije Ocena depresivnosti in anksioznosti pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami prejela Prešernovo študentsko nagrado. Istega leta je objavila tudi članek v Medicinskih razgledih Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami. 

Z ginekologijo in porodništvom se je aktivno srečala že v času študija na MF, saj je bila izbrana za usmerjeno študentko za ginekologijo za seznanjanje dela v porodni sobi. Od takrat je na svoji strokovni poti sledila omenjeno področje.

Specializacijo iz ginekologije in porodništva je opravljala na Ginekološki kliniki v Ljubljani  in na Kings College Hospital School v Londonu pri profesor Kyprosu Nicolaidesu.

 Leta 1996 je sodelovala na 1. Kongresu Slovenskem kongresu ginekologov in porodničarjev v Portorožu.

Leta 1999 je ob vrnitvi iz izobraževanja v Londonu na Kliničnem oddelku za porodništvo v Ljubljani sodelovala pri ustanavljanju Centra za odkrivanje kromosomskih in drugih nepravilnosti v 1. trimesečju nosečnosti. V času izobraževanja je v Londonu pridobila posebna ultrazvočna znanja o perinatalnih pregledih, bolezenskih stanjih  ploda in presejanju za kromosomske nepravilnosti v prvem, drugem in tretjem trimesečju nosečnosti. Po vrnitvi z izobraževanja leta 1999 je skupno z Natašo Tul, dr. med. in Stankom Pušenjakom, dr.med, v projektu širše pristopnosti za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti v prvem trimesečju začela v Porodnišnici Ljubljana z samostojnimi enotedenskimi ultrazvočnimi pregledi in obenem predajala svoje pridobljeno znanje svojim kolegom specializantom v obliki praktičnega učenja ob ultrazvoku, prostih tem, izobraževalnih tematskih tem v okviru specializantskega izobraževanja. Redna ultrazvočna ambulanta za presejanje za kromosomske nepravilnosti v prvem trimesečju je bila takrat novost, vendar je pomembno vplivala na širjenje znanja in zavedanja tako zdravnikov kot nosečnic o možnostih modernih presejalnih testov za Downov sindrom že v zgodnji nosečnosti, pomen zgodnje prekinitve nosečnosti ob morebitni potrditvi suma na kromosomopatije in pomena novega znanja za implementacijo presejalnega programa širše v Sloveniji.

Specialistična naloga Morfološka ocena ploda v drugem trimesečju pod mentorstvom Tončke Završnik, dr. med. spec. ginekologije in porodništva je bila osnova za kasnejše ultrazvočno učenje specializantov in je vsebovala poglobljeno znanje, ki ga je pridobila med bivanjem v Londonu, tudi principe ultrazvočne ocene plodovega srca, ki velja za eno najpomembnejših in strokovno najtežjih preiskav.

Specialistični izpit je opravila 8. 5. 2001 z odliko.

Od leta 2001 do 2008 je bila zaposlena v ZD Domžale kot specialistka ginekologije in porodništva. Poleg samostojne ambulante je pod okriljem ZD Domžale ustanovila Ambulanto za ultrazvok v nosečnosti in pričela z aktivnim odkrivanjem kromosomskih nepravilnosti ploda v 1. trimesečju nosečnosti.

Leta 2003 je na 3. Kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije na Rogli predstavila predavanje Uspešnost odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu.

Od leta 2002 do 2005 je samostojno urejala ginekološko Rubriko za mladostnice v reviji Pil Plus.

Na osnovi rezultatov presejanja je začela tudi z aktivnim raziskovalnim delom in leta 2006 s soavtoricama objavila prvo slovensko raziskavo Napovedovanje tveganja za trisomijo 21 s presejalnim testom nuhalne svetline pri 3526 naključno izbranih nosečnicah v Sloveniji. Študijo je aktivno predstavila leta 2005 na 5. Kongresu fetalne medicine v Barceloni, na V. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih, leta 2006 na Šoli ultrazvočne diagnostike v Ljubljani ter kot aktivni prispevek Assessment of risk of trisomy 21 by matenal age and fetal nuchal translucency thickness at 11-14 weeks of gestation in 3526 unselected pregnancies in Slovenia na XVI. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Londonu.

Drugo raziskavo Risk assessment of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness in 7096 unselected pregnancies in Slovenia je leta 2008  s soavtoricama objavila v mednarodni reviji Journal of perinatal medicine. Raziskavo je aktivno predstavila leta 2007 na XVII. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Firencah, VI. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih ter leta 2008 na 7. Kongresu fetalne medicine v Cavtatu. Raziskavo je 2007 predstavila tudi na srečanju Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije.

Leta 2008 je izšel članek A Down syndrome female infant with partial trisomy of chromosome 21-abnormal nuchal translucency screening test v mednarodni reviji Genetic counseling. Z njim se je aktivno udeležila 8. Svetovnega kongresa fetalne medicine v Portorožu, in 4. Kongresa slovenskih ginekologov in porodničarjev leta 2009 v Portorožu.

Leta 2009 je v Zdravniškem vestniku izšel članek Sledenje razvoja pri deklici z rekombinantnim Downovim sindromom do starosti treh let in pol. Članek je bil aktivno predstavljen na 4. Slovenskem kongresu ginekologov in porodničarjev v Portorožu leta 2009, na 10. Kongresu fetalne medicine na Rodosu leta 2010 in na XX. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Pragi istega leta.

Leta 2011 je izšla mednarodna knjiga Genetics and etiology of Down syndrome , v kateri je objavljeno poglavje raziskave First trimester screening for trisomy 21 by maternal age, nuchal translucency and fetal nasal bone in unselected pregnancies. Raziskava je bila aktivno predstavljena na srečanju Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, na 11. Kongresu fetalne medicine na Kosu in VIII. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih istega leta.

Leta 2011 je bil v Medicinskih razgledih objavljen članek Ultrazvočno presejanje za kromosomopatije v prvem trimesečju nosečnosti pri 13.049 naključno izbranih nosečnicah, predstavljen v okviru 11. Novakovih dni na Ptuju.

Leta 2013 je izšla mednarodna knjiga Down Syndrome, v kateri je objavljeno poglavje raziskave Increased fetal nuchal translucency thickness and normal karyotype: prenatal and postnatal outcome.

 V Medicinskih razgledih je izšel članek Povečana nuhalna svetlina in normalni kariotip. S soavtoricama je bilo poglavje predstavljeno na 5. Kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije ter na IX. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih istega leta.  

Leta 2013 je bil objavljen strokovni prispevek Blaža Geršaka in Klare Praprotnik z naslovom Increased nuchal translucency, normal karyotype and major structural cardiac defects, mentor strokovnega prispevka je bila Darija Strah, Diagnostični center Strah. Delo je bilo predstavljeno na IX. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih istega leta.

Leta 2014 je v Farmacevtskem vestniku izšel članek Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA - pregled razvoja in priporočila za klinično prakso.

Leta 2015 je s soavtorjema sodelovala na 14. Kongresu fetalne medicine na Kreti s člankom Non-invasive prenatal DNA testing for Down syndrome and other chromosomal abnormalities: clinical experience in Slovenia

Raziskovalno delo Neinvazivno predrojstveno DNA testiranje za Downov sindrom in ostale kromosomske nepravilnosti: analiza dela od 2012-2015 v Diagnostičnem centru Strah je bilo predstavljeno na X. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem, Brioni.

V pripravi so teme novega področja za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti pri plodu NIPT (neinvazino predrojstveno DNA testiranje).

Za svoje strokovno delo in 20 letno aktivno delovanje ji je Ministrica za zdravje gospa Milojka Kolar leta 2015 podelila strokovni naziv Primarij.  


Diagnostični center Strah

Zaposlena je v Diagnostičnem centru Strah od 1.2.2009 kot strokovna vodja svoje enote za ginekologijo in porodništvo in od leta 2013 tudi kot direktorica delovne organizacije z omejeno odgovornostjo.

Združuje najnovejša strokovna dognanja s sodobnimi tehnologijami- ultrazvočna diagnostika porodništva in področja ginekologije ter menopavze: poglobljeno spremlja razvoj ploda v nosečnosti z aktivnim presejanjem za kromosomske in druge nepravilnosti ploda v vsem obdobju nosečnosti ter stanji ženske po porodu. Reproduktivno znanje implementira v klinično delo na področju  2D in 3D/4D ultrazvočne diagnostike nepravilnosti maternice, jajčnikov, jajcevodov stanja rodil v mali medenici z oceno zmožnosti zanositve.Poleg rednega zdravljenja stanj s področja porodništva in ginekologije se poglobljeno ukvarja z ultrazvočno diagnostiko, presejanimi testi za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti in drugih bolezenskih stanj v nosečnosti, vodenjem žena v rodnem obdobju, nosečnic, menopavzi, odkrivanjem rakavih obolenj na rodilih in prsih ter zdravljenjem osteoporoze.

V poljudnih revijah in časopisih je objavila veliko člankov vzgojno strokovne vsebine za laično populacijo. Našteti so le nekateri: Downov sindrom v prilogi Nedelo, Nosečnost naj bo najlepše obdobje v življenju ženske v prilogi Ona, 50 najuspešnejših žensk v Sloveniji 2012 interviu; bila je izbrana na 7. mesto, Nuhalna svetlina v prilogi Ona, Prenatalni pregledi in odkrivanje neprevilnosti v prilogi Zdravje časopisa Delo, Zaščitne vrste kontracepcijskih sredstev v Sloveniji, Sodobni načini ženske kontracepcije, Vaginalni obroček, Molarna nosečnost, Prehranska dopolnila v nosečnosti, Zdravljenje z obliži v ginekologiji, Nadomestna hormonska terapija, Zrela spolnost v prilogi Nika, Ženska brezvoljnost v prilogi Ona, dve radijski oddaji o kontracepciji, članki o novih vrstah kontracepcije in še… Od leta 2009 je stalna gostja RTV Slovenije v oddaji Dobro jutro in oblikuje vzgojno strokovne oddaje o novostih v ginekologiji in porodništvu in plodovem razvoju ter nosečnosti po posameznih mesecih.


www.strah.si

Njena strokovna spletna stran www.strah.si predstavlja široko bazo znanja in možnosti seznanjanja tudi širše, ne samo za svoje pacientke. Posebej naj izpostavimo pregled kontraceptivnih možnosti z vsemi razlagami in opisom celotne kontracepcije z vsemi novostmi, pomen, razlago HPV in njegovega cepljenja, nuhalna svetlina, pregledi plodovega srca in drugi pregledi v nosečnosti. Spletna stran www.strah.si pomeni aktivno seznanjanje laične populacije žensk s temami, ki zajemajo bolezenska in druga stanja žensk v vseh življenjskih obdobjih

Rezultati dela v Sloveniji do danes dokazujejo okoli 70 % manjše rojevanje otrok z Downovim sindromom, zgodnje odkrivanje z življenjem nezdružljivih napak in posledično možno zgodnjo prekinjanje takih nosečnosti, kar za posameznico predstavlja boljšo zdravstveno, čustveno in telesno manj naporno že tako hudo življenjsko izkušnjo.

Velja za eno vidnejših strokovnjakinj na področju ultrazvočne diagnostike, saj se ukvarja tudi s tri in štiridimenzionalnimi preiskavami pri plodu ter novimi presejalnimi testi za Downow sindrom. S prvim slovenskim člankom Neinvazivno predrojstveno testiranje za anevplodije na osnovi plodove proste DNA, pregled razvoja in predlog priporočil za klinično prakso je seznanila svoje strokovne kolege, kolege in laično javnost pa s člankom Prosta plodova DNA in klinična uporabnost pri določevanju kromosomskih anevploidij pri plodu (revija ISIS).


Kandidatka za Evropejko leta 2008

Leta 2008 je potekal izbor za Evropejko leta  pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta s predsednikom Hans Gert Poeteringom in Mednarodnega združenja za promocijo žensk v Evropi – »International Association for the promotion of Women of Europe« (AIPFE), predsednica komisije je bila Rodi Kratsa Tsagaropoulou. Kot nacionalna kandidatka se je predstavila s predstavitvijo Uvedba presejalnega programa za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti in uvrstila v ožji izbor. Leta 2009 je AIPFE na Rodosu organiziral strokovno srečanje in delavnico o pravicah žensk po Evropi. Darija je sodelovala na delavnici s prispevkom Strategies for equality and working conditions for women in Slovenija.

 

Zasebno življenje

Poleg strokovnega dela, ki je neposredno povezan s porajajočim se življenjem in zdravjem ženske v vseh obdobjih je mamica 14 letne Lee Helene in 12 letnega Vita Martina. Svoj prosti čas namenja družini, nenehnem strokovnem izobraževanju in športu.

Članki

Vabimo vas k branju intervijuja z našo Prim. Darijo Strah, ki je izšel v decembrski številki revije Beauty forum.   Ženske smo, delno zaradi pritiskov družbe, delno zaradi na...

152. redna letna skupščina Slovenskega zdravniškega društva - SZD v Moravcih je potekala tudi v znamenju podelitve zaslužnih priznanj in primariatov kot posebnih zaslug izbranim z...

ZDRAVNIKI SE TRUDIMO Z VSEM ZNANJEM, A POPOLNOMA ZDRAVE OTROKE Z DOWNOVIM SINDROMOM SE V NOSEČNOSTI LAHKO PREZRE

Med specializacijo ginekologije in porodništva ste se kot mlada razi...

V sredo, 12. novembra 2008, je gospod Hans-Gert Pöttering, predsednik Evropskega parlamenta, slovesno razglasil zmagovalko izbora za Naj Evropejko leta 2008.

Za osvojitev te prestižne ...

21.12

Bodite prijazni do sebe

V življenju vedno obstaja še ena priložnost. Kar se ni izpolnilo letos, se zgodi drugo leto. Brez novoletnih zaobljub se rojevajo nove priložnosti in nova spoznanja. A ena mora vseeno vedno biti: "Do sebe bom prijazna"!
Skupaj s sodelavc...

12.12

Boj proti HPV - Humanemu papiloma virusu

Kljub temu, da je rožnatega meseca oktobra že konec in je v polnem zamahu novembrski "Movember", ostaja HPV virus tisti sovražnik, proti kateremu se moramo boriti preko celega leta.Zato smo pripravili kotiček, kjer lahko najdete vse o HPV virusu, nje...

27.10

Krompirjeve počitnice

Obveščamo vas,
da bo Diagnostični center Strah zaradi dopusta zaprt samo v ponedeljek 30. 10. 2017. Ponovno bomo dosegljivi od četrtka, 2. 11. 2017 dalje. 

Želimo vam mirne praznične dni.

Ekipa Diagnostičnega centra Strah...

09.10

Rožnati oktober

Oktober je posvečen ne samo boju proti rakavih boleznim temveč tudi miselnosti, da je preventiva v medicini najbolj pomembna. Boj proti predrakavim in rakavim spremembah se lahko začne že v rani mladosti, še posebej pri ženskah za preprečevanje raka ...

NAROČITE SE NA E-NOVICE

KJE SMO?

DIAGNOSTIČNI CENTER STRAH
Slamnikarska cesta 3A, 1230 Domžale

DIAGNOSTIČNI CENTER STRAH

Prim. DARIJA STRAH, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
z licenco FMF za ultrazvočne preglede v nosečnosti in ginekologiji


NAROČANJE PO TELEFONU
+386 (0) 590 636 00
+386 (0) 51 636 000

SPLETNO NAROČANJE
narocanje@strah.si
ali preko spletnega obrazca

DELOVNI ČAS
pon, sre: 10.30 - 17.00,
tor, čet, pet: 8.30 - 15.00.

© Diagnostični center Strah
Izdelava spletne strani Cloovis & Darka